REGULAMIN

 1. Firma CROPOL z siedzibą  w Tychach przy Placu F. Nowary 21, pośredniczy w wynajmie apartamentów/pokoi/domów pomiędzy Klientem a Właścicielem (Właściciel - osoba lub osoby posiadające tytuł prawny do apartamentu lub pokoju, świadczące usługi na rzecz Klienta). Z Właścicielami oferowanych obiektów Firma ma podpisane umowy o współpracy w zakresie pośrednictwa wynajmu.

 2. Serwis internetowy www.wczasywchorwacji.eu (serwis rozumiany, jako strona internetowa z jej zawartościa) udostępnia oferty świadczenia usług krótkotrwałego zakwaterowania w domu, apartamencie lub pokoju. Serwis zawiera informacje na temat poszczególnych apartamentów czy pokoi (lokalizacja, wyposażenie, cena).

 3. Złożenie zamówienia na usługę rezerwacji odbywa się drogą internetową przez stronę www.wczasywchorwacji.eu, telefonicznie pod nr telefonu stacjonarnego +48 32 328 64 22 lub tel. komórkowego +48 604 646 785 lub osobiście w Biurze: Tychy, Plac Filipa Nowary 21. Klient może, tą samą drogą, uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wskazanej oferty (dostępność, dodatkowe opłaty, wyposażenie itd.) Zamówienia telefoniczne wymagają potwierdzenia w formie pisemnej.

 4. Po uzgodnieniu z włascicielem dostępności w określonym terminie domu/apartamentu/pokoju - bedącego przedmiotem zamówienia, Klient otrzymuje formularz umowy najmu, w którym zawarte są szczegóły oferty (adres domu/apartamentu/pokoju, opis, warunki płatności itd.)

 5. Klient swoje dane osobowe udostępnia dobrowolnie. Firma CROPOL zobowiązuje sie, że dane osobowe gości używane będą wyłącznie w celu realizacji wybranej usługi najmu oraz, że nie zostaną przekazane osobom trzecim.

 6. Potwierdzenie rezerwacji wydawane jest Klientowi po wpłynięciu płatności w wysokości i terminie wskazanym w Umowie najmu.

 7. Wpłatą rezerwacji Klient potwierdza, iż w pełni zapoznał się ze wszystkimi charakterystykami apartamentu/pokoju i warunkami, na jakich jest mu oferowany.

 8. Kwota zaliczki oraz sposób zapłaty drugiej części sumy przedstawiona jest szczegółowo Klientowi w treści umowy najmu.

 9. Zakwaterowanie odbywa się w dniu przyjazdu od godz. 14.00 a w dniu odjazdu Klienci mają obowiązek opuścić obiekt do godz. 10.00. W indywidualnych przypadkach możliwa jest zmiana w.w. godzin wymaga jednak dodatkowej zgody Właściciela obiektu.

 10. W przypadkach losowych może dojść do zmiany oferty (za zgodą Klienta). Zaproponowana alternatywa musi być, co najmniej tej samej jakości co uprzednia.

 11. Klient może dokonać zmian w obrębie już potwierdzonej rezerwacji tylko pod warunkiem, że zgadza się na to Właściciel apartamentu/pokoju. Zmiana może dotyczyć ilości osób i terminu rezerwacji. Prośbę o zmianę należy złożyć w formie pisemnej (e-mailem lub pocztą). Za każdą zmianę pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50  zł.

 12. Anulacja rezerwacji powinna być złożona pisemnie (e-mailem lub pocztą) nie później niż 30 dni przed korzystaniem z uslugi. Klientowi zostanie wówczas zwrócone 50% zaliczki wpłaconej na konto Biura. Zaliczka wpłacona bezpośrednio na konto Właściciela obiektu nie podlega zwrotowi.

 13. W przypadku rezygnacji od 7 do 0 dni przed rozpoczęciem korzystania z zakupionej usługi, zaliczka nie zostaje zwrócona.

 14. Jeżeli gość nie zgłosi się w wyznaczonym miejscu lub zrezygnuje z rezerwacji w czasie pobytu, wówczas nie ma prawa domagać sie zwrotu wpłaconej sumy.

 15. W przypadku przybycia do apartamentu/pokoju większej ilości osób od ilości podanej i zaakceptowanej w umowie a także w przypadku przyjazdu ze zwierzęciem domowym bez uzyskania pisemnej zgody, Klient musi się liczyć z ryzykiem odmowy zakwaterowania przez Właściciela i znalezienia innego miejsca zakwaterowania na własną rękę i na własny koszt.

 16. Dokonanie rezerwacji apartamentu/pokoju jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.